Aplikacja na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy Stainer
Lokalizacja: region: kujawsko-pomorski (Bydgoszcz, Toruń)

Dane personalne

Plik CV

Administratorem danych jest Stainer sp. z o.o. z siedzibą w 64-120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 152. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stainer sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Stainer sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stainer sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.